Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza derivátov haemathamínu a ich biologická aktivita
Název práce v jazyce práce (slovenština): Syntéza derivátov haemathamínu a ich biologická aktivita
Název práce v češtině: Syntéza derivátů haemanthaminu a jejich biologická aktivita
Název v anglickém jazyce: Synthesis of haemanthaminy derivatives and their biological activity
Klíčová slova: syntéza, deriváty, haemanthamin, Amaryllidaceae, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: synthesis, derivatives, haemanthamine, Amaryllidaceae, biological activity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 15.11.2016
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování odborné rešerše dle zadání školitele.
2. Příprava alespoň 6 polosyntetických derivátů alkaloidu haemanthaminu
3. Strukturní identifikace připravených látek (MS, NMR apod. analýzy).
4. Příprava h látek pro co nejširší spektrum biologických aktivit, V případě testů prováděných na domácím pracovišti, aktivní účast při provádění těchto testů.
5. Zpracování všech získaných výsledků, jejich analýza a vyhodnocení.
6. Sepsání a odevzdání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Databáze Chemical Abstract (SciFinder), Reaxys, periodika s fytochemickou tématikou (Planta Medica, Phytomedicine, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications apod.) a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK