Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení
Název práce v češtině: Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení
Název v anglickém jazyce: Legal protection of domain names in relation to rights of designation
Klíčová slova: doména, práva na označení, ochranná známka
Klíčová slova anglicky: domain, rights of designation, trademark
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Michal Růžička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2019
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 10:00
Místo konání obhajoby: ÚAP č.28, další zk. v 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK