Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesné složení dětí lišících se pohybovým programem
Název práce v češtině: Tělesné složení dětí lišících se pohybovým programem
Název v anglickém jazyce: Body composition in children with different movement programm
Klíčová slova: tělesné složení, rugby, bojová umění, tělesná výchova, mladší školní věk, bioimpedance, Bodystat, tělesný tuk, tukuprostá hmota, celková tělesná voda
Klíčová slova anglicky: body composition, rugby, martial arts, physical Education, elementary school age, Bioimpedance, Bodystat, body fat mass, fat-free mass, total body water
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2016
Datum zadání: 11.10.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Oponenti: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK