Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Služebnosti
Název práce v češtině: Služebnosti
Název v anglickém jazyce: Easements
Klíčová slova: služebnosti, majetková práva, občanské právo
Klíčová slova anglicky: easements, rights in property, civil law
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 10:15
Místo konání obhajoby: míst. 131 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK