Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terapie diabetu z hlediska možných komplikací
Název práce v češtině: Terapie diabetu z hlediska možných komplikací
Název v anglickém jazyce: Therapy of diabetes mellitus and its possible complications
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2006
Datum zadání: 27.11.2006
Datum a čas obhajoby: 21.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2007
Oponenti: doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK