Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chromatinová imunoprecipitace vybraných transkripčních faktorů
Název práce v češtině: Chromatinová imunoprecipitace vybraných transkripčních faktorů
Název v anglickém jazyce: Chromatin immunoprecipitation of selected transcription factors
Klíčová slova: Genová regulace, transkripční faktory, chromatinová imunoprecipitace, bioinformatika
Klíčová slova anglicky: Gene regulation, transcription factors, chromatin immunoprecipitation, bioinformatics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Vališ, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2016
Datum zadání: 11.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK