Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkřížená prezentace antigenů – mechanismus a biologický význam
Název práce v češtině: Zkřížená prezentace antigenů – mechanismus a biologický význam
Název v anglickém jazyce: Antigen cross-presentation – mechanism and biological significance
Klíčová slova: Prezentace antigenu; Zkřížená prezentace; Dendritická buňka; MHC I; CD8+ T lymfocyt
Klíčová slova anglicky: Antigen presentation; Cross-presentation; Dendritic cell; MHC‑I; CD8+ T lymphocyte
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Šárka Žaloudková Boháčová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2016
Datum zadání: 10.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK