Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu
Název práce v češtině: Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu
Název v anglickém jazyce: Liquid chromatography with mass-spectrometric detection based on a microfluidic chip
Klíčová slova: HPLC/MS, mikrofluidika, lipidy
Klíčová slova anglicky: HPLC/MS, microfluidics, lipids
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2016
Datum zadání: 10.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Projekt se zabývá vývojem instrumentace pro hmotnostně-spektrometrickou detekci látek separovaných pomocí HPLC při průtocích v řádech stovek nanolitrů až mikrolitrů za minutu. Cílem práce je realizovat spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s využitím experimentálního iontového APCI/APPI zdroje založeného na skleněném mikrofluidním čipu. V rámci projektu bude optimalizován iontový zdroj zejména s ohledem na reprodukovatelnost a stabilitu signálu. Poté bude detekční systém propojen s HPLC a bude testována funkčnost tohoto zařízení. Pomocí tohoto zařízení bude vyvinuta metoda pro analýzu lipidů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The project deals with the development of instrumentation for mass-spectrometric detection of substances separated by HPLC at the flow rates of hundreds of nanoliters to microliters per minute. The aim of the project is to combine HPLC and MS using an experimental APCI/APPI source based on a glass microfluidic chip. The ion source construction and operational parameters will be optimized to improve signal reproducibility and stability. In the next step, the ion source will be coupled to HPLC and a method for analyzing lipids will be developed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK