Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv dikroceliózy na biotransformaci anthelmintik u muflona
Název práce v češtině: Vliv dikroceliózy na biotransformaci anthelmintik u muflona
Název v anglickém jazyce: The effect of dicrocoeliosis on biotransformation of anthelmintics in mouflon
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2007
Datum zadání: 27.03.2007
Datum a čas obhajoby: 12.06.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK