Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Silybum marianum in vitro - ovlivnění tvorby sekundárních metabolitů
Název práce v češtině: Silybum marianum in vitro - ovlivnění tvorby sekundárních metabolitů
Název v anglickém jazyce: Silybum Marianum in Vitro – the Influencing of the Production of Secondary Metabolites
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2006
Datum zadání: 03.07.2006
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Jiřina Dušková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK