Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jiftách a lidská oběť v Tanachu
Název práce v češtině: Jiftách a lidská oběť v Tanachu
Název v anglickém jazyce: Jephthah and human sacrifice in the Tanakh
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Řešitel: Mgr. Adam Baudiš, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2016
Datum zadání: 10.10.2016
Datum a čas obhajoby: 26.09.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2019
Oponenti: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
  prof. Martin Prudký, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK