Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buprenorfin a jeho využití v léčbě drogových závislostí
Název práce v češtině: Buprenorfin a jeho využití v léčbě drogových závislostí
Název v anglickém jazyce: Buprenorfin and its use in drug addicts
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2007
Datum zadání: 18.04.2007
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK