Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Erupce napříč Hertsprungovým-Russelovým diagramem
Název práce v češtině: Erupce napříč Hertsprungovým-Russelovým diagramem
Název v anglickém jazyce: Flares across Hertzsprung-Russel diagram
Klíčová slova: erupce -- hvězdná aktivita -- světelná křivka -- Kepler
Klíčová slova anglicky: flare -- stellar activity -- lightcurve -- Kepler
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Tereza Klocová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit počítačový program pro automatické hledání hvězdných erupcí ve světelných křivkách družice Kepler, odhadu jejich energie a takto získaná měření budou posléze statisticky zpracována. Práce bude probíhat v několika krocích:

1. Student se seznámí se světelnými křivkami z družice Kepler, dostupnými přes archív MAST
2. Student navrhne a implementuje algoritmus pro hledání erupcí ve světelných křivkách
3. Výslednou množinu erupcí zpracuje po statistické stránce.
4. Pokud to okolnosti dovolí, student napozoruje a zpracuje i několik spekter eruptivních hvězd z Keplerova pole a uváží, zda je eruptivní hvězda obecně magneticky aktivní a výskyt erupcí tedy zapadá do širšího kontextu.

Seznam odborné literatury
Balona, L. A., 2012, Kepler observations of flaring in A-F type stars, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 423, 3420-3429, http://adsabs.harvard.edu/abs/2012MNRAS.423.3420B
Maehara, H. a kol., 2012, Superflares on solar-type stars, Nature 485, 478-481, http://adsabs.harvard.edu/abs/2012Natur.485..478M
Švanda, M. a Karlický, M., 2016, Flares on A-type stars: Evidence for heating of solar corona by nanoflares?, The Astrophysical Journal in press, http://adsabs.harvard.edu/abs/2016arXiv160803494S
Davenport, J., 2016, The Kepler Catalog of Stellar Flares, The Astrophysical Journal, 829, article id. 23, http://adsabs.harvard.edu/abs/2016ApJ...829...23D
a další práce dle pokynů vedoucího
Předběžná náplň práce
Erupce jsou jedním z nejvýraznějších projevů sluneční aktivity. Jsou důsledkem explozivní přestavby magnetických polí vysoko ve sluneční atmosféře, vyznačují se náhlým lokálním zjasněním napříč elektromagnetickým spektrem. Erupce jsou sice nejlépe studovány na Slunci, ale detekovány jsou i u jiných hvězd. Fotometrické série mnoha hvězd sledovaných přístroji dalekohledu Kepler poskytují dobrý materiál pro hledání a studium hvězdných erupcí. Cílem práce bude vytvořit počítačový program pro automatické hledání hvězdných erupcí, odhadu jejich energie a takto získaná měření budou posléze statisticky zpracována. Dá se očekávat, že úspěšný řešitel završí svoji práci publikací v recenzovaném časopise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK