Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stochastické modely v teorii firmy
Název práce v češtině: Stochastické modely v teorii firmy
Název v anglickém jazyce: Stochastic models in theory of the firm
Klíčová slova: teorie firmy, optimalizace, stochastické programování
Klíčová slova anglicky: theory of the firm, optimization, stochastic programming
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2016
Datum zadání: 06.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
Datum a čas obhajoby: 01.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2018
Oponenti: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchač zpracuje teorii firmy se zvláštním zřetelem na hledání optima firmy (maximalizace obratu nebo zisku). Popíše deterministické modely a rozšíří je na stochastické modely s náhodnými veličinami. Teoretické části doplní vlastními příklady.
Seznam odborné literatury
[1] Hugh Gravelle and Ray Rees, Microeconomics, FT Prentice Hall, 3rd. Edition, 2004.
[2] Karel Zimmermann: Úvod do matematické ekonomie, Karolinum, 2002.
[3] Jitka Dupacova, Jan Hurt, Josef Stepan: Stochastic Modeling in Economics and Finance, Part II. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK