Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost v pracovním právu
Název práce v češtině: Odpovědnost v pracovním právu
Název v anglickém jazyce: Liability in Labour Law
Klíčová slova: pracovní právo, odpovědnost, atypické formy zaměstnání
Klíčová slova anglicky: labour law, liability, atypical forms of employment
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum a čas obhajoby: 22.12.2021 16:45
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 318, 318
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.12.2021
Oponenti: JUDr. Roman Lang, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK