Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Side-effects of siRNA - induced gene silencing
Název práce v češtině: Vedlejší účinky ovlivnění genové exprese metodou siRNA
Název v anglickém jazyce: Side-effects of siRNA - induced gene silencing
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2005
Datum zadání: 20.09.2005
Datum a čas obhajoby: 16.03.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.03.2007
Oponenti: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK