Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Název práce v češtině: Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Název v anglickém jazyce: Entering into a public contract
Klíčová slova: Zadání veřejné zakázky, Kontraktační proces, Smlouva na veřejnou zakázku
Klíčová slova anglicky: Public procurement, Contracting process, Contract for a public contract
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 15:15
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK