Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva
Název práce v češtině: Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva
Název v anglickém jazyce: Pyrazine derivatives as potential drugs
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2006
Datum zadání: 24.02.2006
Datum a čas obhajoby: 09.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2007
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK