Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k sociálním právům
Název práce v češtině: Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k sociálním právům
Název v anglickém jazyce: Case-law of the European Court of Human Rights in Relation to Social Rights.
Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva, sociální práva, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Klíčová slova anglicky: European Court of Human Rights, social rights, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2020
Datum a čas obhajoby: 24.09.2020 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 227, 227
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Oponenti: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK