Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asymetricky substituované močoviny jako akceleranty transdermální permeace
Název práce v češtině: Asymetricky substituované močoviny jako akceleranty transdermální permeace
Název v anglickém jazyce: Asymetrically substituted ureas as a skin permeation enhancers
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2006
Datum zadání: 03.05.2006
Datum a čas obhajoby: 01.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2007
Oponenti: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK