Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Collaboration for the promotion of inclusive education in primary school in the Czech Republic
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Collaboration for the promotion of inclusive education in primary school in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2015
Datum zadání: 14.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2016
Datum a čas obhajoby: 21.12.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.12.2015
Předmět: Dissertation Defence (Joint module) (OMV005)
Oponenti: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK