Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv podávání léčiva ze skupiny statinů na aterogenní proces u experimentálního modelu aterosklerózy.
Název práce v češtině: Vliv podávání léčiva ze skupiny statinů na aterogenní proces
u experimentálního modelu aterosklerózy.
Název v anglickém jazyce: Effect of administration of drugs from the group of statins on the atherogenic process / / in an experimental model of atherosclerosis.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2006
Datum zadání: 29.06.2006
Datum a čas obhajoby: 19.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2007
Oponenti: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK