Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fanfiction ve výuce českého jazyka
Název práce v češtině: Fanfiction ve výuce českého jazyka
Název v anglickém jazyce: Fanfiction in context of teaching czech language
Klíčová slova: Fanfikce, výuka českého jazyka a literatury, slohová výchova, tvůrčí psaní, čtenářská gramotnost
Klíčová slova anglicky: Fanfiction, teaching czech language and literature, writing in school, creative writing, reading literacy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Zimová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2016
Datum zadání: 20.12.2016
Datum a čas obhajoby: 10.01.2018 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat možnostmi využití fanfikce (fanouškovského psaní) ve výuce českého jazyka. Bude hledat příležitosti především ve výuce slohu, ale i literatury a mluvnice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK