Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou
Název práce v češtině: Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou
Název v anglickém jazyce: Electricity and magnetism: Hands-on minds-on approach
Klíčová slova: elektřina a magnetismus, fyzikální vzdělávání, jednoduché experimenty, miskoncepce
Klíčová slova anglicky: electricity and magnetism, physics teaching, hands-on minds-on experiments, misconceptions
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2016
Datum zadání: 04.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2016
Datum a čas obhajoby: 02.12.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.10.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:04.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.12.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK