Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení efektivity oximových reaktivátorů acetylcholinesterázy na základě neurobehaviorálních metod
Název práce v češtině: Hodnocení efektivity oximových reaktivátorů
acetylcholinesterázy na základě neurobehaviorálních metod
Název v anglickém jazyce: Evaluation of oxime cholinesterase reactivators by neurobehavioral methods
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2006
Datum zadání: 29.06.2006
Datum a čas obhajoby: 18.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2007
Oponenti: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK