Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě
Název práce v češtině: Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Margaret Thatcher’s Government Policy Regarding Central Europe
Klíčová slova: Velká Británie|Margaret Thatcherová|privatizace|Polsko|Solidarita|Německo|znovusjednocení|Československo|ekonomická transformace
Klíčová slova anglicky: Great Britain|Margaret Thatcher|privatisation|Poland|Solidarity|Germany|reunification|Czechoslovakia|economic transformation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2016
Datum a čas obhajoby: 25.05.2022 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
  Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK