Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Фразеологизмы в политическом дискурсе (на материале публичных выступлений политиков в России и Чехии)
Název práce v jazyce práce (ruština): Фразеологизмы в политическом дискурсе (на материале публичных выступлений политиков в России и Чехии)
Název práce v češtině: FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Název v anglickém jazyce: PHRASEOLOGISMS IN POLITICAL DISCOURSE (BASED ON PUBLIC SPEECHES OF POLITICIANS IN RUSSIA AND CZECHIA)
Klíčová slova: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika
Klíčová slova anglicky: phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2016
Datum a čas obhajoby: 19.12.2019 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Valerij Mokienko, DrSc.
  doc. Ludmila Stěpanova, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK