Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny motivace k učení se češtině: pohled studentů v kurzech češtiny při studijním pobytu v ČR
Název práce v češtině: Proměny motivace k učení se češtině: pohled studentů v kurzech češtiny při studijním pobytu v ČR
Název v anglickém jazyce: Changes in motivation to learn Czech: Study Abroad students’ perspective in Czech language courses
Klíčová slova: čeština jako druhý jazyk|cizí jazyk|deníkové studie|Erasmus|L2MSS|mnohojazyčnost|motivace|postoje|studium v zahraničí
Klíčová slova anglicky: attitudes|Czech as second language|diary studies|Erasmus|foreign language|L2MSS|motivation|multilingualism|study abroad
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
  Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK