Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transgenní myši: Experimentální model pro studium akutní lymfoblastické leukemie
Název práce v češtině: Transgenní myši: Experimentální model pro studium akutní lymfoblastické leukemie
Název v anglickém jazyce: Transgenic mouse: Experimental model for study of acute lymphoblastic leukemia.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2007
Datum zadání: 15.05.2008
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK