Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza monokvarterních pyridiniových reaktivátorů acetylcholinesterasy
Název práce v češtině: Syntéza monokvarterních pyridiniových reaktivátorů
acetylcholinesterasy
Název v anglickém jazyce: Synthesis of monoquarternary pyridinium reactivators of acetylcholinesterase
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2006
Datum zadání: 30.11.2006
Datum a čas obhajoby: 04.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2008
Oponenti: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK