Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohlavní dimorfismus lidské pánve - jeho vznik, evoluční a funkční důsledky
Název práce v češtině: Pohlavní dimorfismus lidské pánve - jeho vznik, evoluční a funkční důsledky
Název v anglickém jazyce: Sexual dimorphism in the human pelvis - its origin, evolutionary and functional implications
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK