Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava nových reaktivátorů acetylcholinesterasy s různými typy spojovacího řetězce mezi pyridiniovými jádry
Název práce v češtině: Příprava nových reaktivátorů acetylcholinesterasy s různými
typy spojovacího řetězce mezi pyridiniovými jádry
Název v anglickém jazyce: Synthesis of novel acetylcholinesterase reactivators bearing various linkers between two pyridinium rings.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2006
Datum zadání: 10.11.2006
Datum a čas obhajoby: 02.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK