Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozhodčí řízení
Název práce v češtině: Rozhodčí řízení
Název v anglickém jazyce: Arbitration
Klíčová slova: Rozhodčí řízení, rozhodčí smlouva, rozhodné právo, rozhodci, rozhodčí tribunály, rozhodčí nález, výkon rozhodčích nálezů, soudní přezkum rozhodčích nálezů a investiční rozhodčí řízení
Klíčová slova anglicky: Arbitration proceeding, arbitration agreement, applicable law, arbitrators, arbitral tribunals, arbitration awards, enforcement of arbitration awards, judicial review of the arbitration awards and investment arbitration proceeding.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2016
Datum zadání: 02.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2016
Datum a čas obhajoby: 18.12.2017 16:00
Místo konání obhajoby: 412/4.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2017
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
  doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, MBA, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK