Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Instituty správního práva omezující vlastnické právo
Název práce v češtině: Instituty správního práva omezující vlastnické právo
Název v anglickém jazyce: Legal concepts of administrative law restricting the right to property
Klíčová slova: vlastnické právo, veřejné užívání, chráněná území, ochranná pásma, územně plánovací dokumentace, územní opatření
Klíčová slova anglicky: right to property, public use, protected areas, safety zones, planning measures, landscape planning documentation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2016
Datum zadání: 02.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2020 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, m. č. 38/přízemí.
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
  prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK