Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium derivatizační reakce bazických léčiv v NBDCl
Název práce v češtině: Studium derivatizační reakce bazických léčiv v NBDCl
Název v anglickém jazyce: Study of Derivatization Reaction of Basic Pharmaceuticals with NBDCl
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2006
Datum zadání: 30.10.2006
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
Oponenti: RNDr. Michaela Jezberová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK