Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Trh prodavačů novin
Název práce v češtině: Trh prodavačů novin
Název v anglickém jazyce: Market of newsboys
Klíčová slova: úloha stochastické optimalizace; úloha prodavače novin; Nashovo ekvilibrium.
Klíčová slova anglicky: Stochastic optimization program; Newsboy problem; Nash equilibrium.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2016
Datum zadání: 24.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
Datum a čas obhajoby: 22.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na úlohu prodavače novin,
která je klasickou úlohou stochastického programování.
Bude uvažovat její rozšíření na trh prodejců novin.

Bude diskutována problematika řešení této optimalizační úlohy.
Funkčnost řešení bude demonstrována numerickou studií.
Seznam odborné literatury
[1] Casimir, Rommert J.: The newsboy and the flower-girl. OMEGA Int. J. of Mgmt Sci. 18,4 (1990), 395-398.
[2] Huang, Di; Zhou, Hong; Zhao, Qiu-Hong: A competitive multiple-product newsboy problem with partial product substitution.
Omega 39,1 (2011), 302—312.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK