Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice
Název práce v češtině: Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice
Název v anglickém jazyce: Biodegradable solid dispersion for application to mucous membranes
Klíčová slova: Větvené polyestery, pevné disperze, liberace, plastifikátory, kyselina salicylová.
Klíčová slova anglicky: Branched polyesters, solid dispersion, dissolution, plasticizers, salicylic acid.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2016
Datum zadání: 30.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2016
Datum a čas obhajoby: 09.05.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2019
Oponenti: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK