Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 305)
Detail práce
  
Resuscitační péče a monitorování pacientů s těžkým poraněním mozku
Název práce v češtině: Resuscitační péče a monitorování pacientů s těžkým poraněním
mozku
Název v anglickém jazyce: Intensive care and monitoring of patients with severe brain injury.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2006
Datum zadání: 15.12.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: MUDr. Vlasta Dostálová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK