Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konfigurovatelná serializační knihovna pro .NET
Název práce v češtině: Konfigurovatelná serializační knihovna pro .NET
Název v anglickém jazyce: Configurable Serialization Library for .NET
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: Kateřina Zákravská - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2016
Datum zadání: 29.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2016
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit knihovnu pro jazyk C#, která bude umožňovat serializaci objektů do XML. Knihovna má typickou funkcionalitu podobných knihoven rozšiřovat především ve dvou oblastech.

1) Pro objekty, mezi kterými existují cyklické závislosi, bude knihovna narozdíl od existujících nástrojů umožňovat ovlivňování struktury výsledného XML. Toho může být dosaženo například implementací několika různých (konfigurovatelných) strategií procházení grafu objektů.

2) Knihovna bude podporovat serializaci do více souborů a přitom zachovávat reference napříč všemi soubory. Mělo by být konfigurovatelné, zda se všechny instance serializují do stejného souboru, nebo každá zvlášť. Autorka práce by měla zvážit, zda bude vhodné deserializování instancí až při prvním přístupu, podobně jako u typických ORM frameworků, a případně takovou funkcionalitu naimplementovat.

Knihovna bude v rozumné míře podporovat běžně používaná rozhraní a atributy, nicméně může definovat i vlastní atributy a spolu s nimi dále rozšiřovat možnosti úpravy vzhledu XML.
Seznam odborné literatury
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• C# Language Specification 6.0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK