Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sloučeniny kombinující fragment pyrazinamidu a p-aminosalicylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika II
Název práce v češtině: Sloučeniny kombinující fragment pyrazinamidu a p-aminosalicylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika II
Název v anglickém jazyce: Compounds combining pyrazinamide and p-aminosalicylic acid fragments as potential antituberculars II
Klíčová slova: antimykobakteriální; antituberkulotikum; pyrazinamid; p-aminosalicylová kyselina
Klíčová slova anglicky: antimycobacterial; antitubercular; pyrazinamide; p-aminosalicylic acid
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2016
Datum zadání: 29.09.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je příprava série hybridních sloučenin kombinujících ve své struktuře fragment pyrazinamidu a p-aminosalicylové kyseliny. Připravené sloučeniny budou testovány na antimykobakteriální aktivitu a doplňkově též na antibakteriální a antifungální aktivitu. Studentka nejprve provede literární rešerši na téma vztahů struktura-účinek dříve připravených derivátů a bude se podílet na návrhu finálních struktur. Soustředí se na perspektivní látky a na metody jejich syntézy. Těžištěm činnosti bude experimentální práce. Dosažené výsledky předloží v písemné podobě. Rozsah a členění práce musí odpovídat zásadám platným pro diplomové práce syntetického zaměření.
Seznam odborné literatury
elektronické databáze (SciFinder, Web of Science, Scopus, Pubmed, Reaxys) a odborné časopisy farmaceuticko-chemického a mikrobiologického zaměření
Předběžná náplň práce
návrh cílových struktur, syntéza, vyhodnocení vztahů struktura-účinek, diskuse výsledků a návrh dalších strukturních modifikací
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
design of target compounds, synthesis, evaluation of structure-activity relationships, discussion of results and suggestions for furhter structural modifications
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK