Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Senioři a léky
Název práce v češtině: Senioři a léky
Název v anglickém jazyce: The elderly and drugs
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Lenka Práznovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2006
Datum zadání: 30.11.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2008
Oponenti: prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK