Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv izokinetické síly na výkon v testech CODS u fotbalistů
Název práce v češtině: Vliv izokinetické síly na výkon v testech CODS u fotbalistů
Název v anglickém jazyce: The influence of isokinetic force on CODS performance of football players
Klíčová slova: CODS, agilita, izokinetická síla, trénink, fotbal
Klíčová slova anglicky: CODS, agility, isokinetic, training, football
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2016
Datum zadání: 29.09.2016
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Oponenti: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
www.scopus.com
https://scholar.google.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK