Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Obhajoba Millova principu svobody v rámci utilitarismu
Název práce v češtině: Obhajoba Millova principu svobody v rámci utilitarismu
Název v anglickém jazyce: A defence of Mill's principle of liberty in terms of utilitarianism
Klíčová slova: Mill|Utilitarismus|O Svobodě|princip užitečnosti|princip svobody|svoboda jednání|potěšení
Klíčová slova anglicky: Mill|Utilitarianism|On Liberty|principle of utility|principle of liberty|freedom of action|pleasure
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. James Hill, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2016
Datum zadání: 29.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2016
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:08.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou s Millovým pojetím principu svobody v rámci jeho utilitarismu. V práci je představeno Millovo pojetí utilitarismu a jeho nauka o svobodě. Cílem práce je předložit argument, že Millův princip svobody není protichůdným principem proti principu užitečnosti, jak jej autor definuje v rámci utilitarismu, ale že princip svobody, jak jej Mill popisuje ve spisu „On Liberty“, naopak obsahuje nepostradatelné prvky v rámci utilitaristické nauky o dosažení nejvyššího možného dobra v rámci společnosti. Práce zároveň prozkoumává protiargumenty k této tezi.
Seznam odborné literatury
John Stuart Mill, On Liberty, vyd. John W. Parker and Son, West Strand, London 1859.
John Stuart Mill, Utilitarismus, vyd. Vyšehrad, Praha, 2011.
John Gray, Mill on Liberty: A defence, vyd. Routlege in Taylor and Francis E-Library, 2003.
John Skorupski, Why read Mill today?, vyd. Routlege in Taylor and Francis E-Library, 2006.
John Skorupski, The Cambridge Companion to Mill, vyd. Cambridge University Press, 1998.
Wilhelm von Humboldt, The Sphere and Duties of the Goverment, vyd. John Chapman, London 1854.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK