Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Technická vyspělost reprezentanta v kickboxu
Název práce v češtině: Technická vyspělost reprezentanta v kickboxu
Název v anglickém jazyce: Technical advancement of representative in kickboxing
Klíčová slova: Reprezentant, státní trenér, technika, dotazník
Klíčová slova anglicky: Representative, state coach, technician, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Stich
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.09.2016
Datum zadání: 28.09.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: PhDr. Adam Zdobinský
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je zjistit úroveň technické vyspělosti u každého dospělého reprezentanta v kickboxu, ať už se věnuje polokontaktním či plnokontaktním disciplínám. Dalším cílem je srovnávání třech pohledů na technickou vyspělost každého reprezentanta a to podle samotného reprezentanta a dvou státních trenérů. A následně porovnat reprezentanty polokontaktních disciplín s reprezentanty plnokontaktních disciplín ve vybraných technikách úderů a kopů. Na závěr bude zjištěno, jak vidí svoji technickou vyspělost muži a jak ženy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of this thesis is to determine the level of technical maturity of each adult kickbox representative, whether it is dedicated to semi-contact or full-contact disciplines. Another objective is to compare three views on the technical maturity of each representative, according to the representative himself and two state coaches. Then to compare representatives of semi-contact disciplines with representatives of full-contact disciplines in selected techniques of strikes and kicks. In conclusion, it will be ascertained how men and women see their technical maturity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK