Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetic characterization of used bullets
Název práce v češtině: Magnetická charakterizace použitých střel
Název v anglickém jazyce: Magnetic characterization of used bullets
Klíčová slova: horninový magnetizmus, magnetické minerály, vojenství, pelomagnetizmus
Klíčová slova anglicky: rock magnetism, magnetic minerals, military, paleomagnetism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Metody detekce magnetismu nejen hornin, ale i materiálů, spoléhají na přítomnost ultramalých částic magnetických minerálů. I v případě, že je přítomno méně než jedno procento magnetických minerálů, jejich magnetická charakteristika je datovatelná. Student se seznámí se základy horninového magnetismu a použije tuto znalost na interpretaci remanentních polí, které vznikají v době chladnuti střely. Cílem je vytvoření metodiky na rekonstrukci směru, ze kterého byla střela vypálena.
Vedle rešeršní části zaměřené na úspěšně použité principy detekce magnetismu a jejich limity, je praktická část zaměřena na změření magnetismu několika vypálených střel.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will become familiar with basics of rock magnetism and use this knowledge for interpretation of magnetic fields that originates during the cooling of the bullet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK