Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rizik spojených s užíváním doplňků stravy pacienty v preoperativním období
Název práce v češtině: Analýza rizik spojených s užíváním doplňků stravy pacienty v preoperativním období
Název v anglickém jazyce: Analysis of the risks associated with using dietary supplements by patients in pre-operative period
Klíčová slova: doplňky stravy, léčivé rostliny, rizika, bezpečnost, pacienti, preoperativní období
Klíčová slova anglicky: dietary supplements, herbals, risks, safety, patients, pre-operative period
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2016
Datum zadání: 16.12.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: PharmDr. Helena Marešová
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Julie Zubrová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V první části práce se bude studentka soustředit na vypracování teoretické části, kde shrne dosavadní znalosti týkající se vlivu stresu na srdeční variabilitu. V druhé části si studentka připraví postup, jak zkoumat vliv stresu na srdeční variabilitu u studentů farmacie.
Poté bude následovat exeperimentální část sběru dat, následně jejich vyhodnocení, shrnutí, interpretace a diskuze.
Seznam odborné literatury
STOHS, SJ., DUDRICK SJ. Nutritional Supplements in the Surgical Patient. Surgical Clinics of North America [online]. 2011, 91(4), 933-944 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1016/j.suc.2011.04.011. ISSN 00396109.
QATO DM., ALEXANDER GC, CONTI RM., JOHNSON M, SCHUMM P, TESSLER LINDAU S. Use of Prescription and Over-the-counter Medications and Dietary Supplements Among Older Adults in the United States. JAMA [online]. 2008, 300(24), 2867-2878 [cit. 2016-11-23]. DOI: 10.1001/jama.2008.892.
STRATTON RJ, ELIA M. Who benefits from nutritional support: what is the evidence? European Journal of Gastroenterology & Hepatology [online]. 2007, 19(5), 353-358 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1097/MEG.0b013e32801055c0. ISSN 0954-691x.
FETTES SB., DAVIDSON HIM., RICHARDSON RA., PENNINGTON CHR. Nutritional status of elective gastrointestinal surgery patients pre- and post-operatively. Clinical Nutrition [online]. 2002, 21(3), 249-254 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1054/clnu.2002.0540. ISSN 02615614.
POTTER JM. Oral supplements in the elderly. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care [online]. 2001, 4(1), 21-28 [cit. 2016-11-23].
ASTIN JA. Why Patients Use Alternative Medicine. JAMA [online]. 1998, 279(19), 1548- [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1001/jama.279.19.1548. ISSN 0098-7484.
LUCENTEFORTE E, GALLO E, PUGI A et al. Complementary and Alternative Drugs Use among Preoperative Patients: A Cross-Sectional Study in Italy. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine [online]. 2012, 1-6 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1155/2012/527238. ISSN 1741-427x.
SKINNER CM, RANGASAMI J. Preoperative use of herbal medicines: a patient survey. British Journal of Anaesthesia [online]. 2002, 89(5), 792-795 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1093/bja/89.5.792. ISSN 0007-0912.
ANG-LEE MK, MOSS J, YUAN CHS. Herbal Medicines and Perioperative Care. JAMA [online]. 2001, 286(2), 208-216 [cit. 2016-11-23]. DOI: 10.1001/jama.286.2.208.
MURPHY JM. Preoperative Considerations with Herbal Medicines. AORN Journal [online]. 1999, 69(1), 173-183 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1016/S0001-2092(06)62767-1. ISSN 00012092.
ADUSUMILLI PS., BEN-PORAT L, PEREIRA M, ROESLER D, LEITMAN IM. The prevalence and predictors of herbal medicine use in surgical patients1 1No competing interests declared. Journal of the American College of Surgeons [online]. 2004, 198(4), 583-590 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2003.11.019. ISSN 10727515.
TSEN LC., SEGAL S, POTHIER M, BADER AM. Alternative Medicine Use in Presurgical Patients. Anesthesiology [online]. 2000, 93(7), 148-151 [cit. 2016-11-23].
GALLO E, PUGI A, LUCENTEFORTE E, MAGGINI V, GORI L et. al. Pharmacovigilance of Herb-Drug Interactions Among Preoperative Patients. Alternative Therapies in Health and Medicine [online]. 2014, 20(2), 13-7 [cit. 2016-11-23].
KAYE AD, CLARKE RC, SABAR R, VIG S, DHAWAN KP, HOFBAUER R, KAYE AM. Herbal medicines: current trends in anesthesiology practice—a hospital survey. Journal of Clinical Anesthesia [online]. 2000, 12(6), 468-471 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1016/S0952-8180(00)00195-1. ISSN 09528180.
LEE A., CHUI PT, AUT CST, LAU ASC, GIN T. Incidence and Risk of Adverse Perioperative Events among Surgical Patients Taking Traditional Chinese Herbal Medicines. Anesthesiology [online]. 2006, 105(9), 13-7 [cit. 2016-11-23].
ATTIAS S, LEVY I, BEN-ARYE E, MATTER I, SROKA G, GRIMBERG O, SCHIFF E. Consumption of Herbal and Dietary Supplements in Patients Undergoing Bariatric Surgery: Cross-Sectional Prospective Study. Bariatric Surgical Practice and Patient Care [online]. 2016, 11(1), 30-36 [cit. 2016-11-22]. DOI: 10.1089/bari.2015.0036. ISSN 2168-023x.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou užívání doplňků stravy pacienty v preoperativním období. Jedná se o analýzu dotazníkového šetření, které probíhalo u pacientů ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Cílem této práce je poukázat na možná rizika, která by potenciálně mohla ohrozit pacienta při současném neracionálním užívání doplňků stravy před lékařským zákrokem (lékové interakce s doplňky stravy, nežádoucí účinky doplňků stravy).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to investigate the impact of dietary supplement use during pre-operative period by conducting a survey of patients at the University Hospital Hradec Kralove. The aim is to analyse risks associated with dietary supplement use during pre-operative period such as drug-herb interactions or side effects that could possibly effect patients safety during the surgery.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK