Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv akupunktury na srdeční variabilitu u pacientů s migrénou
Název práce v češtině: Vliv akupunktury na srdeční variabilitu u pacientů s migrénou
Název v anglickém jazyce: The impact of acupuncture on heart rate variability in patients with migraine
Klíčová slova: akupunktura, srdeční variabilita, migréna, pacienti
Klíčová slova anglicky: acupuncture, heart rate variability, migraine, patients
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2016
Datum zadání: 16.12.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 07:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: PharmDr. Helena Marešová
 
 
 
Zásady pro vypracování
V první části práce se bude studentka soustředit na vypracování teoretické části, kde shrne dosavadní znalosti týkající se vlivu akupunktury na srdeční variabilitu. V druhé části si studentka připraví postup, jak zkoumat vliv akupunktury na srdeční variabilitu u pacientů s migrénou.
Poté bude následovat exeperimentální část sběru dat, následně jejich vyhodnocení, shrnutí, interpretace a diskuze.
Seznam odborné literatury
Bäcker M1, Grossman P, Schneider J, Michalsen A, Knoblauch N, Tan L, Niggemeyer C, Linde K, Melchart D, Dobos GJ. Acupuncture in migraine: investigation of autonomic effects. Clin J Pain. 2008 Feb;24(2):106-15.
Sakai S, Hori E, Umeno K, Kitabayashi N, Ono T, Nishijo H. Specific acupuncture sensation correlates with EEGs and autonomic changes in human subjects. Auton Neurosci. 2007 May 30;133(2):158-69.
Reetta Orsila. Perceived Mental Stress and Reactions in Heart Rate Variability—A Pilot Study Among Employees of an Electronics Company. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2008, Vol. 14, No. 3, 275–283.
Appelhans BM, Luecken LJ. Heartrate variability as an index of regulated emotional responding. Review of General Psychology. 2006;10(3):229–40.
Ritvanen T, Louhevaara V, Helin P,Väisänen S, Hänninen O. Responses of the autonomic nervous system during periods of perceived high and low work stress in younger and older female teachers. Appl Ergon. 2006;37(3):311–8.
Berntson G, Bigger JT Jr, Eckberg DL,Grossman P, Kaufmann P.G., Malik M., et al. Heart rate variability: origins, methods and interpretive caveats. Psychophysiology. 1997;34(6):623–48.
Heponiemi T, Ravaja N, Elovainio M,Näätänen P, Keltikangas-Järvinen L. Experiencing positive and negative affect during stress: Relationships to cardiac reactivity and to facial expressions. Scand J Psychol. 2006;47(5):327–37.
Sinnreich R, Kark JD, Friedlander Y,Sapoznikov D, Luria MH. 1998. Five minutes recordings of heart rate variability for population studies: repeatability and age-sex characteristics. Heart. 1998;80(2): 156–62.
Rajendra AU, Kannathal N, Ong WS,Luk YP, TjiLeng C. Heart rate analysis in normal subjects of various age groups. Biomed Eng Online. 2004;3(24):24–37.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zmapovat vliv akupunktury u pacientů trpících migrénou na srdeční variabilitu za použití přístroje pro měření srdeční variability jako objektivního markeru stresu a celkového zdraví. Hlavní náplní studenta bude kromě zpracování teoretické rešerše na dané téma, praktické měření srdeční variability pacientů. Z toho důvodu bude práce také zahrnovat pečlivou přípravu studijního protokolu a organizaci samotných měření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to investigate the impact of acupuncture in patients with migraine on heart rate variability using HRV monitoring device. Besides preparing a theoretical part of the thesis, the student will conduct HRV monitoring in patients. This involves a detailed preparation of a study protocol as well as scheduling appointments with patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK