Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Pokroky v on-line spojení extrakčních a chromatografických technik (rešeršní práce)
Název práce v češtině: Pokroky v on-line spojení extrakčních a chromatografických technik (rešeršní práce)
Název v anglickém jazyce: Advances in on-line hyphenation of extraction and chromatography techniques
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2016
Datum zadání: 14.12.2016
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Marvin C. McMaster – HPLC a practical user’s guide (Wiley 2007)
J. Ruzicka, E. Hansen – Flow injection analysis (Wiley 1981)
S.D. Kolev, I.D. McKelvie – Advances in flowinjection analysis and related techniques (Elsevier 2008)
Sciencedirect, Web of Science – databáze
Lucie Nováková, Michal Douša – Moderní HPLC separace v teorii a praxi I a II
http://www.flowinjectiontutorial.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK