Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Biotransformace vybraných anthelmintik u vlasovky slezové
Název práce v češtině: Biotransformace vybraných anthelmintik u vlasovky slezové
Název v anglickém jazyce: Biotransformation of selected anthelmintics in Haemonchus contortus
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2016
Datum zadání: 23.01.2018
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
experimentální práce na KBV FaF UK
Seznam odborné literatury
dle výsledků literární rešerše
Předběžná náplň práce
1. literární rešerše 2. zvládnutí potřebných metodik 3. třídění a kultivace dospělců vlasovky slézové s albendazolem a albendazol-sulfoxidem ( různé koncentrace, různá doba inkubace) 4. izolace metabolitů, měření a kvantifikace pomocí LC-MS 5. zpracování a hodnocení výsledků 6. sepsání DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK