Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost a motivace instruktora aktivit v přírodě
Název práce v češtině: Osobnost a motivace instruktora aktivit v přírodě
Název v anglickém jazyce: Personality and motivation of instructor of outdoor activities
Klíčová slova: Motivace, osobnost, kariéra, outdoor industry
Klíčová slova anglicky: Motivation, personality, career, outdoor industry
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2016
Datum zadání: 27.09.2016
Datum a čas obhajoby: 10.05.2018 09:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2018
Oponenti: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je vyzkoumat osobnost a motivaci instruktora aktivit v přírodě. Zjišťujeme a sumarizujeme hlavní motivy k práci instruktora. Dalším cílem je komplexně charakterizovat osobnost instruktora aktivit v přírodě a najít rozdíly mezi muži a ženami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to find out the personality and motivation of outdoor activities instructor. We are discovering main motives for work as an instructor. Another aim is to characterize the personality of instructor and find the differences between men and women.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK